Informacje

Oferty na wymianę rur wodociągowych

Zarząd ROD im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie informuje, że w roku bieżącym 2020 chce dokonać wymiany rur wodociągowych na terenie ogrodu. W związku z powyższym zaprasza osoby fizyczne lub firmy zainteresowane do składania ofert zgodnie z przyjętym kryterium do dnia 22. czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:Uchwała 14/III/2015 KRPZD z dnia 1.X.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD.

kontakt: Teresa Szarowska tel. 603 742 696

e-mail: zarzad@rodkoperniknaskarpie.pl