Blog

Bezdomni zimą w ROD

Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy. Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD.

Niestety obecność bezdomnych w ogrodach działkowych to problem, który powraca każdego roku. Jakkolwiek bowiem trudna jest sytuacja tych ludzi nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, tym bardziej, że to co znajduje się w ogrodach nie jest mieniem publicznym, a własnością poszczególnych działkowców.

Można jednak zdecydowanie reagować, gdy dostrzeże się ich obecność w ogrodzie. Działkowcy powinny zgłaszać wszelkie przypadki koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – Policji, Straży Miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Poprzez takie postępowanie działkowiec ochrania nie tylko swój majątek, ale może zapobiec wielu nieszczęściom, m.in. zamarznięciu osób bezdomnych czy pożarom altan. Bowiem w skutek prób dogrzewania się czy pozostawiania niedogaszonych niedopałków papierosów, co roku pożarowi, a nawet całkowitemu spaleniu ulega wiele altan. W takim przypadku nie dość, że działkowiec traci swój dobytek, to bezdomny koczujący w altanie jest bezpośrednio narażony na utratę zdrowia i życia.

Wychodząc z założenia, że ogrodowe altany nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk, powiadamiajmy odpowiednie służby o obecności nieproszonych gości, podniesie to bezpieczeństwo na działkach i stworzy realną możliwość niesienia pomocy osobom bez stałego zameldowania.

Dlatego widząc niebezpieczeństwo dzwońmy do służb do tego wyznaczonych pod numery alarmowe: Policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, Straż miejska – 986.

W Olsztynie funkcjonuje schronisko, które przyjmuje bezdomnych niezależnie od ilości łóżek i miejsca. Jedynym warunkiem jest trzeźwość.

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym w naszym województwie

Na podstawie art. A.D umieszczonego na stronie PZD.14