Wykaz opłat na rok 2019

Zarząd ROD im. M. Kopernika w Olsztynie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PZD w ROD im. M. Kopernika, uchwaliło obowiązujące opłaty ogrodowe, przyjęte Uchwałami: Nr 7/2019 z dnia 06.04.2019 r. – opłaty ogrodowe za użytkowaną działkę w 2019 r. i  Nr 8/2019 z dnia 06.04.2019 – opłata za wywóz śmieci od działki w 2019 r.

 

Rodzaj obciążenia Wartość jednostkowa w zł na 1m2
Opłata ogrodowa na rzecz PZD 0,08
Remonty 0,08
Energia elektryczna budynku 0,01
Opłaty pocztowe, bankowe 0,02
Udrażnianie rowów 0,04
Umowy o dzieło i świadczenia pieniężne 0,13
Wywóz nieczystości / śmieci 65,00 zł / rok/działka
Utrzymanie sieci wodociągowej 0,12
Opłata inwestycyjna 0,36
Usługi obce – porady prawne 0,04
Odszkodowanie za działkę 305 0,09
Kara dla Zakładu Energetycznego 0,06
Opłata składki członka PZD 6,00 zł /rok/działka
Sumaryczna opłata ogrodowa w 2019 r. 1,03 zł/1m/ działki
+ 65 zł nieczystości / działka

+ 6,00 zł/działka


Roczna opłata członkowska PZD wynosi 6,00 zł (małżeństwa po 3,00 zł od osoby) dotyczy wyłącznie członków PZD w ROD, płatna raz w roku.

Opłata ogrodowa, dotyczy wszystkich użytkowników działek w ROD i należy wpłacać do 31 maja 2019 na konto:
44 8858 0001 2001 0000 1746 0501

Jednocześnie do 31 maja 2019 należy wpłacać piątą ratę w wysokości 176,00 zł od działki, tytułem elektryfikacji ogrodu, tj. zadania inwestycyjnego, przyjętego do wykonania Uchwałą nr 12 z dnia 28.03. 2015 r. na konto rozwoju ogrodu: 52 8858 0001 2001 0100 1746 0502