Informacje

Awaria wodociągu

Szanowni działkowcy po wyciągnięciu pompy stwierdzono znaczne uszkodzenia przez korozję rur.Rury wymagają wymiany i dopasowania …

więcej
Informacje

Wzory dokumentów zatwierdzonych przez Walne Zebranie dotyczące warunków korzystania z Energi elektrycznej w ogrodzie ROD …

więcej