Informacje

Dyżury członków zarządu ROD w 2021 roku

 

                                                                                                         

INFORMACJA
o dyżurach w ROD im. M. Kopernika w  Olsztynie     w   2021 roku

 

styczeń      16   w godzinach 11 -13

luty             13   w godzinach  11 – 13

marzec       13   w godzinach  11 – 13

kwiecień     07 i  24:     07 w godz.  15 – 17,       a  24 w godz. 11 – 13.

maj              05 i  22:      05 w godz.  15 – 17.        a  22 w godz. 11 – 13.

czerwiec     09  i 26:      09 w godz.   15 – 17,       a 26 w godz. 11 –  13.

lipiec           07  i 24:      07 w godz.   15 – 17,       a 24 w godz. 11 – 13.

sierpień      04  i 21:      04 w godz.    15 – 17,      a 21 w godz. 11 – 13.

wrzesień     08  i 25:      08 w godz.    15 – 17,      a 25 w godz. 11 –13.

październik     13  w godzinach   11 – 13.

listopad            10  w godzinach   11 – 13.

grudzień           15  w godzinach   11 – 13.

 

                                                                       ZARZĄD   ROD