Informacje

Geodezyjny pomiar działek

Zarząd PZD – ROD Kopernik w Olsztynie informuje, że od dnia 19 października 2015r. ( poniedziałek ) od godziny 9.00 będzie prowadzony geodezyjny – komisyjny pomiar działek w naszym ogrodzie przez specjalistyczne Przedsiębiorstwo Geodezyjne.

Zarząd PZD – ROD Kopernik prosi wszystkich użytkowników działek na możliwą obecności na działce podczas prowadzonego pomiaru geodezyjnego.

Celem pomiaru geodezyjnego działki – działek jest:

  • Wykonanie nowego Planu Zagospodarowania Ogrodu.
  • Wykonanie weryfikacji powierzchni użytkowanej – dzierżawionej działki.
  • Nadanie nowej numeracji działek w ogrodzie.

W przypadku, gdyby użytkownik działki nie byłby obecny na działce w czasie pomiaru geodezyjnego działki, Zarząd PZD – ROD, działając na mocy Regulaminu ROD § 74 pkt. 1 i 2, UPOWAŻNIA osoby biorące udział w pomiarach geodezyjnych, do wejścia na teren działki w celu wykonania czynności pomiarowych.

A w przypadku, gdyby użytkownik działki, wyrażałby chęci udziału w czasie pomiarów geodezyjnych, to czas i termin pomiaru geodezyjnego, winien uzgodnić z zespołem pomiarowym lub z Zarządem ROD.

Wynik komisyjnego pomiaru geodezyjnego działki – działek i na tej podstawie sporządzony nowy Plan Zagospodarowania Ogrodu, będzie podstawą do dokonania nowego naliczenia opłaty ogrodowej, począwszy od roku 2016, wynikający z zapisów Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. (Dz. U. 2014r. poz. 40), Statutu PZD i Regulaminu ROD przyjęty przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 26 lutego 2015 roku (Uchwała Nr 2/XXV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 lutego 2015 r.).

Uwaga:

W dniach 21-25.10. nastąpi przerwa w pomiarach geodezyjnych. Wznowienie pomiarów nastąpi 26.10.2015 r.od godz.9.00. Jeżeli wyrażacie Państwo chęć udziału w pomiarze geodezyjnym swojej działki, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem pomiarowym tel. 509833010.