Inwestycje

Modernizacja sieci wodociągowej

Została wykonana modernizacja sieci wodociągowej polegająca na wykonaniu nowego zasilania wodnego od hydroforni do alejek 5, 6, 7 i 8 rurą PE Ø 90 o długości całkowitej 245,80 m.b z odejściem na poszczególne alejki rurą PE Ø 63 o długości całkowitej 30 m.b z jednoczesną wymianą istniejących zaworów na zasuwy. W miejscu lokalizacji zasuw zostały wykonane studzienki. W hydroforni zostało wykonane podłączenie remontowanej i odtworzonej linii PE90 do zbiornika. Wykonano podłączenie remontowanej linii PE 90 z istniejącą linią w alejce nr 3 zasilające działki od nr 65 do 72 oraz 148 i 219, a także alejki nr 2 i 4. Koszt wykonania inwestycji z robocizną( 11682 zł ) i materiałami (5900zł) wynosi 17582 zł.(brutto).17