Informacje

Monitorowanie pojemników na śmieci

Nie wrzucać odpadów  zielonych (ogrodowych), budowlanych, mebli, dywanów wykładzin itp. Tych przedmiotów należy pozbyć się we własnym zakresie.

        W przypadku nie zastosowania się  – działkowiec zostanie obciążony kosztem załadunku i wywozu zamówionego przez Zarząd kontenera.

        Prosimy o zgniatanie butelek, puszek i innych podobnych przedmiotów. Obecnie w dużej mierze płacimy za powietrze w butelkach, puszkach itp.