Informacje

Podziękowanie

Zarząd ROD serdecznie dziękuje 256 działkowcom za dokonanie opłat za działkę za rok 2020.

Nie może takich podziękowań skierować do czterech działkowców, poniewż zalegają z opłatami tj:

1 działka na 424,44

1 działka na 344,21

1 działka na 171,84

1 działka na 273,20 za rok 2019

                         112,35 za rok 2020