Inwestycje

Prace związane z awarią sieci wodociągowej

Informujemy, że na zbiegu alejek 7 i 8 na wysokości działek 139, 138, 120,121 została usunięta awaria w sieci wodociągowej. Zbudowano nowe przyłącze wodne, połączone z drenażem terenu i uprzątnięciem alejki nr 7. Koszt prac wyniósł ok. 150 zł.(netto). Jednocześnie apelujemy do działkowców o nie zaśmiecanie rowów melioracyjnych oraz terenów podmokłych. Wyrzucanie takich przedmiotów jak siatki ogrodzeniowe, opony, worki, wiadra i butelki plastykowe itp. śmieci do rowów melioracyjnych i na tereny podmokłe powoduje spiętrzenie wody i zalewanie działek sąsiadujących z terenami podmokłymi. Takimi działaniami szkodzimy nie tylko sąsiadom, ale również sobie.