Informacje

Prośba o dostarczanie oświadczeń dot. prądu

Zarząd  ROD  im. M. Kopernika w Olsztynie,  prosi Działkowców  o dostarczanie oświadczeń dotyczących podłączenia działki do prądu elektrycznego w ramach budowanej infrastruktury energetycznej na terenie ogrodu. Oświadczenia należy dostarczyć do Biura Zarządu ROD lub skrzynki pocztowej usytuowanej na furtce wejściowej do ogrodu od ul. Grunwaldzkiej.  Odwlekanie w składaniu oświadczeń powoduje opóźnienie przed ostatecznym zbilansowaniem kwoty niezbędnej do elektryfikacji ogrodu  ( o której mowa była na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 06.04.2019 r. ) oraz  powoduje opóźnienie w procesie przygotowania procedury przetargowej.