Inwestycje

Sprzątanie zaplecza budynku Zarządu ROD „Kopernik”.

Dnia 9.07.2016 r. odbył się czyn społeczny mający za zadanie posprzątanie zaplecza budynku Zarządu ROD ,,Kopernik” z zalegających gałęzi i odpadów. W związku z powyższym chciałbym podziękować osobom, które znalazły i poświęciły swój wolny czas na pracę na rzecz ogrodu. Działkowcy, którzy uczestniczyli w czynie społecznym to: I. Dzido, A. Dzido, C. Laskowski, E. Skowronek, J. Rostocki, S. Walczak, A. Ruszkowski.