Informacje

Walne Zebranie 2021r.

Zarząd ROD im. M. Kopernika zawiadamia działkowców ogrodu, iż walne zebranie członków odbędzie się 17 lipca 2021 r. o godzinie 10 na wolnym powietrzu (prosimy zabrać ze sobą stołeczki i maseczki).

W powiadomieniu omyłkowo wpisaliśmy datę wyłożenia dokumentów do wglądu na dzień 3 i 10 czerwca, prawidłowo ma być 3 i 10 lipca za co przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o odbieranie zawiadomień o zebraniu z domu działkowca w dniu 26 czerwca 2021 (sobota) w godzinach 10-13 oraz popołudni tegoż samego dnia w godzinach 18-20.

Częściowo zaproszenia zostały rozniesione i wrzucone do skrzynek pocztowych.