Informacje

Wymiana sieci wodociągowej na alejkach 5, 6 i 8

      W drugiej połowie sierpnia nastąpi wymiana rur wodociągowych.

      Jeśli Państwo chcą podłączenia w innym miejscu niż obecnie, prosimy zaznaczyć na ogrodzeniu.

Prosimy o określenie:

  1. Czy chcecie Państwo, aby nową sieć podłączyć do starej sieci na działce.
  2. Czy chcecie Państwo zmienić sieć wodociągową na działce na nową (PE25). Wszelkie inwestycje na działce robicie Państwo na koszt własny.

Prosimy o powiadomienie drogą mailową,  ewentualnie SMS lub telefonicznie pod nr. 603 742 696, bądź osobiście na dyżurze Zarządu dnia 11.07.2020 r. w godz. 11-13.