Inwestycje

Wymieniono ogrodzenie na zapleczu Domu Działkowca

Zostało wymienione ogrodzenie na zapleczu Domu Działkowca kosz inwestycji wyniósł ok 280 zł.
W pracach uczestniczyli działkowcy:
Jarosław Rostocki,
Stanisław Przybylski,
Stanisław Walczak.
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować w/w działkowcom za solidną pracę na rzecz Naszego Ogrodu.