Inwestycje

Zakończono budowę sieci wodociągowej

Została zakończona inwestycja nt,, Budowa sieci wodociągowej” .Inwestycja obejmowała alejki nr 4, 2, 2A oraz dwie działki  z alejki nr 1. Budowa  miała na celu wymianę starych rur stalowych na plastykowe  PE o d- 63 mm o łącznej długości 617 mb. Wybudowano 7 studni spustowych, 4 zasuwy odcinające wodę oraz wykonano 60 przyłączy do działek z wykorzystaniem rury plastykowej o d- 32 mm.

W/w budowa między innymi miała na celu : poprawę jakości wody, zmniejszenie awarii oraz kosztów utrzymania sieci wodociągowej, ujednolicenie struktury technicznej oraz sprawny dostęp służb technicznych do sieci wodnej. Każdy działkowiec z w/w alejek został podłączony do głównej nitki wodociągowej. Koszt Inwestycji wyniósł 34425zł. ( kwota bez VAT), koszt materiałów-6787,20 zł (wartość netto).