Inwestycje

Zakup rozdrabniacza gałęzi

Został zakupiony na potrzeby działkowców Rozdrabniacz gałęzi HECHT 6159. Maszyna umożliwia efektywne rozdrabnianie szczątek o średnicy 5cm powstałych w czasie przycinania drzew i krzewów. Powstałe zrębki można wykorzystać jako element dekoracyjny w ogrodzie lub ekologiczny nawóz.