Inwestycje

Przygotowanie podjazdu i placu postojowego od strony ul. Jagielończyka

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na 2016r. został wyrównany i utwardzony podjazd i plac postojowy od strony ul. Jagielończyka. Koszt inwestycji wyniósł ok 600zł.

Chcieliśmy podziękować niżej wymieniony działkowcom, którzy w czynie społeczym pracowali przy wyrównaniu parkingu i podjazdu.

Osoby pracujacy przy parkingu: państwo Laskowscy, pan G. Czyż, pan E. Skowronek, pan J.Rostocki, pan T.Goszowt, pan R .Tyński, pan Z. Śmigiel, państwo Pławcscy