Inwestycje

Wzmocniono i przesunięto studnię zlewową na wodę deszczową

W celu zapobieganiu zalewania wodą deszczową działek na alejce nr 1, oraz umożliwienia przejazdu samochodów gospodarczych, została wzmocniona i przesunięta na środek alejki na wysokości działki nr 245, studnia zlewowa.

Przełożona została rura wodociągowa oraz położona nowa rura o średnicy fi 200 doprowadzająca deszczówkę do rowu melioracyjnego.

Koszt inwestycji wyniósł 2499,27 zł ( materiały- 899,27zł.,robocizna- 1600 zł (netto))