Informacje

Zawiadomienie dotyczące zmiany nr działki i jej powierzchni

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ KOPERNIK „ w Olsztynie na podstawie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Regulaminu ROD przeprowadził w dniach do 19 października 2015r do 16 listopada 2015r pomiar geodezyjny powierzchni ogrodu i użytkowanych działek. Pomiar geodezyjny z osnową wykonała specjalistyczna firma pn: Usługi Geodezyjno – Kartograficzna Jacek Lamparski z Olsztyna.

Z wykonanych pomiarów geodezyjnych został sporządzony protokół wraz z powierzchniami poszczególnych działek oraz została wykonana mapa geodezyjna położenia działek i ogrodu. Powyższy protokół z pomiarów powierzchni wraz z mapą geodezyjną działek stanowi podstawę do naliczeń opłaty ogrodowej począwszy od 01 stycznia 2016 roku.

W Państwa przypadku, użytkowana działka w ROD „Kopernik” w Olsztynie, począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku, będzie nosiła nadany numer działki ….…… o powierzchni ……….… Numer działki i powierzchnia geodezyjna działki oraz naliczone opłaty ogrodowe, obowiązują od dnia 01 stycznia 2016 roku. Całość dokumentacji z pomiarów geodezyjnych wraz z mapą położenia działek jest dostępna do wglądu w Zarządzie ROD.04

Zawiadomienie działkowca